Založenie spoločnosti

Sprostredkujeme Vám založenie spoločnosti jednoducho a rýchlo, bez zbytočného administratívneho a časového zaťaženia. Na Vás už je vybrať si konkrétnu právnu formu.

 

 • zabezpečíme vypracovanie všetkých listín, dokumentov a podkladov nevyhnutných k založeniu novej spoločnosti
 • podáme a vybavíme osvedčenie o živnostenskom oprávnení na neobmedzené množstvo voľných živností ZDARMA
 • zapíšeme novú spoločnosť do obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok
 • vďaka elektronickému podaniu ušetríte až 150 € na správnom poplatku
 • zaregistrujeme novú spoločnosť na daňovom úrade – k dani z príjmov (DIČ) ZDARMA
 • po zápise spoločnosti do OR Vám odovzdáme komplexné listiny v elektronickej rovnako ako aj tlačenej podobe
     zalozenie_sro

Výhody založenia spoločnosti cez Companystart

 • úplná podpora poskytnutá zo strany našej spoločnosti
 • môžete sa pripravovať na svoje podnikanie bez starostí a boja s byrokraciou pri zakladaní spoločnosti
 • ekonomicky veľmi výhodné riešenie pri začatí podnikania
 • plná podpora nášho tímu
 • bezplatná konzultácia
 • poradenstvo v otázkach porovnania rozdielov medzi podnikaním na živnosť a prostredníctvom s.r.o.