Ready made spoločnosti

Ak máte pred sebou podnikateľskú príležitosť, ktorá si vyžaduje okamžitú akciu, ponúkame Vám existujúcu už založenú spoločnosť tzv. ready-made spoločnosť, s ktorou môžete začať podnikať OKAMŽITE po podpísaní listín o kúpe spoločnosti.

 

  • vypracujeme kompletne všetky dokumenty potrebné k prevodu už založenej spoločnosti
  • prevedieme 100% obchodný podiel v spoločnosti zapísanej v obchodnom registri
  • zabezpečíme zmenu osoby konateľa
  • usporiadame valné zhromaždenie
  • uhradíme notárske poplatky pri overovaní podpisov
  • zapíšeme zmenu do obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok
     ready_made

Výhody ready made spoločnoti

  • možnosť začať podnikať dňom podpisu listín
  • anulujete riziko daňovej zábezpeky ktorá hrozí pri registrácii nových spoločností