Ready made spoločnosti registrované na DPH

Ready-made spoločnosti boli založené a zapísané v obchodnom registri preto, aby boli k dispozícii záujemcom na okamžitý odpredaj. V rámci našich služieb ponúkame aj ready-made spoločnosti, ktoré sú zaregistrované na DPH.

  • vypracujeme kompletne všetky dokumenty potrebné k prevodu už založenej spoločnosti
  • prevedieme 100% obchodný podiel v spoločnosti zapísanej v obchodnom registri
  • zabezpečíme zmenu osoby konateľa
  • usporiadame valné zhromaždenie
  • uhradíme notárske poplatky pri overovaní podpisov
  • zapíšeme zmenu do obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok
     ready_made_dph

Výhody ready made spoločnosti už registrovanej na DPH

  • možnosť začať podnikať dňom podpisu listín
  • každá spoločnosť je už REGISTROVANÁ ako platca DPH
  • úspora času nevyhnutného pri registrácii spoločnosti k DPH v prípade
  • anulujete riziko daňovej zábezpeky ktorá hrozí pri registrácii nových spoločností