Založenie spoločnosti v Maďarsku

Založenie spoločnosti v Maďarskej republike predstavuje pri mnohých spoločnostiach prvý krok pri vstupe na zahraničné trhy. Maďarská republika ktorej počet obyvateľov je 2x oproti Slovensku aktuálne zaznamenáva markantný nárast obratov v oblasti nákupov prostredníctvom eshopov. Z daňového hľadiska je založenie spoločnosti v Maďarsku výhodou z niekoľkých dôvodov pričom primárne to je 10% zvýhodnená daň pri obrate spoločnosti do výšky 1.600.000 € rovnako ako aj nulová daň z dividend v prípade ak je vlastníkom spoločnosti zahraničná právnická osoba.

Postup realizácie založenia spoločnosti v Maďarskej republike

  • Príprava listín – právna garancia Maďarským advokátom
  • Úhrada správneho poplatku na obchodný register
  • Vypracovanie žiadosti na zápis spoločnosti na
  • Príprava listín na registráciu spoločnosti k DPH
  • GARANCIA registrácie spoločnosti ako platcu DPH
  • Prebratie listín po zápise spoločnosti do OR
     madarsko_sro_kft